Резултати од пребарувањето

МАНАСТИР „ЕЛЕНЕЦ“ – ЦАРЕВ ВРВ

Еленец некаде познат како Горноцерски и само Церски Манастир е православен христијански манастирски комплекс, кој се наоѓа длабоко во Осоговските Планини, на илјада метри надморска височина и на 12 километри од Македонска Каменица во живописното село Цера, односно во неговото Горно Маало познато како Горна Цера.

Прочитај повеќе »

ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТ „РАВНА РЕКА“

Туристички локалитет „Равна Река“ – Летниковци и бараки, местото е соодветно за одмор и рекреација и правење на пикниг. Овој туристички локалитет изобилува со бујна вегетација, рамнини и водопади, познати како Пехчевски водопади.

Прочитај повеќе »

СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА „ЧИНАРИТЕ“ – МОРОДВИС

Станува збор за неколку чинари (Платанови стебла) кои се заштитени како споменик на природата и се делумно конзервирани дел од нив. Неколку векови старите стебла на чинар се наредени по течението на река Морошка. Нивното значење е национално.

Прочитај повеќе »

Симни ја апликацијата